Όροι Χρήσης

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

Ορισμοί:

1. Το touristikiekpaideysi.gr, από εδώ και στο εξής “touristikiekpaideysi.gr”, είναι ιστοσελίδα με περιεχόμενο για την τουριστική εκπαίδευση.

2. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, από εδώ και στο εξής “χρήστες”, είναι φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, αστικές εταιρίες, αστικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, εκπαιδευτικοί οργανισμοί με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό και γενικά δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί.

3. To περιεχόμενο του touristikiekpaideysi.gr, από εδώ και στο εξής “περιεχόμενο”, είναι όλες οι πληροφορίες, διαφημίσεις, banners, εικόνες, φωτογραφίες, εσωτερικά links, εξωτερικά links, λογότυπα και λοιπά λεκτικά, οπτικά και εικαστικά μηνύματα που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

4. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό δημιουργίας λογαριασμού χρηστών, από εδώ και στο εξής “λογαριασμός”, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο του touristikiekpaideysi.gr.

5. Ο λογαριασμός του touristikiekpaideysi.gr ενεργοποιείται με το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) που επιλέγει ο χρήστης, από εδώ και στο εξής “στοιχεία χρήστη”.

6. O χρήστης συμπληρώνει φόρμα εισαγωγής δεδομένων του, από εδώ και στο εξής “προσωπικά δεδομένα”.

7. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό δημιουργίας και δημοσίευσης άρθρων, από εδώ και στο εξής “υποβολή άρθρου”

8. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό δημιουργίας λογαριασμού χρηστών απο εδώ και στο εξής "συνεργάτες- αρθογράφοι", με την δυνατότητα υποβολής άρθρου.

9.Το touristikiekpaideysi.gr, χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για την παροχή διαφημιστικού υλικού, από εδώ και στο εξής “διαφημιστές”.

10. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό δημιουργίας σχολίων από τους χρήστες από εδώ και στο έξης "μηχανισμός υποβολής σχόλιου" .

11. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό προβολής βίντεο στους χρήστες του touristikiekpaideysi.gr από εδώ και στο έξης "προβολή βίντεο".

12. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό υποβολής βίντεο  (video upload) από τους χρήστες από εδώ και στο έξης "υποβολή βίντεο ".

13. Οι μηχανισμοί  "προβολή βίντεο" και "υποβολη βίντεο " ενσωματώνονται σε έναν ενιαίο μηχανισμό από εδώ και στο έξης  "video κατά παραγγελία".

14. Το touristikiekpaideysi.gr έχει μηχανισμό που επιτρέπει την δημόσιας συζήτησης μεταξύ των χρηστών του touristikiekpaideysi.gr από εδώ και στο εξής "φόρουμ".

15. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, από εδώ και στο εξής “όροι”, είναι όλα τα στοιχεία του παρόντος που πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να αποδέχονται οι χρήστες όταν πλοηγούνται στο touristikiekpaideysi.gr και όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Γενικοί όροι:

1. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτό χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει την παράβαση των όρων.

2. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη.

3. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά δεδομένα ή/και το περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη.

4. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των στοιχείων χρήστη.

Όροι σχετικοί με το περιεχόμενο:

1. Το touristikiekpaideysi.gr περιέχει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους (links) σε άλλες σελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνεται το touristikiekpaideysi.gr. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεσή τους με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

2. Το touristikiekpaideysi.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχομένου που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω του μηχανισμού των λογαριασμών, του μηχανισμού υποβολής άρθρων, του μηχανισμού υποβολής σχολίων, του φόρουμ και του μηχανισμού φόρτωσης βίντεο .

Όροι σχετικά με τους λογαριασμούς:

1. Το touristikiekpaideysi.gr δίνει το δικαίωμα σε όλους να δημιουργήσουν λογαριασμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

2.Το touristikiekpaideysi.gr δίνει το δικαίωμα σε όλους τους χρήστες να διγραψουν τον λογαριασμο που αυτοί δημιούργησαν χωρίς προειδοποίηση προς το touristikiekpaideysi.gr.

3. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη.

4. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των στοιχείων χρήστη.

Όροι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα:

1. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικά και  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες μόνο για υπηρεσίες εκπαιδευτικού περιεχομένου και όχι για αποστολή οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού χωρίς την άδεια των χρηστών.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες μόνο για υπηρεσίες εκπαιδευτικού περιεχομένου και όχι για να μεταβιβαστούν σε τρίτους.

4. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων για την επικοινωνία με τους χρήστες, μόνον εφόσον η επικοινωνία γίνεται:

- Μέσω ταχυδρομείου με φάκελο που φέρει το λογότυπο του touristikiekpaideysi.gr

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που φέρει τα στοιχεία του αποστολέα

- Μέσω τηλεφώνου εφόσον ο καλώ ν αναφέρει το όνομά του και τον οργανισμό που εκπροσωπεί.

Όροι σχετικά με την υποβολή άρθρου:

1.Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συνεργασίες με συνεργάτες- αρθογράφους εφόσον κρίνει ότι η προτεινόμενη συνεργασία δεν συνάδει με τους σκοπούς του site ή δεν είναι αρμονική με το περιεχόμενό του.

2. Το touristikiekpaideysi.gr δεν φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα και τη σαφήνεια του περιεχομένου που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω του μηχανισμού υποβολής άρθρου.

3.  Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση άρθρο το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τους όρους χρήσης του touristikiekpaideysi.gr.

4. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση άρθρο το οποίο διαθέτει υβριστικό, συκοφαντικό  και παραπλανητικό περιεχόμενο, αναφέρεται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση τους, θίγει προσωπικά δεδομένα τρίτων, προσβάλει τα χρηστά ήθη και έθιμα, θίγει πνευματικά δικαιώματα και διαφημίζει με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο επιχειρήσεις παντός τύπου.

5. Τα άρθρα που δημοσιεύονται μέσω του μηχανισμού υποβολής άρθρου πρέπει να διαθέτουν παραπομπές σε βιβλιογραφικές ή άλλες πηγές για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αναγνώριση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.

6.Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση λογαριασμό συνεργάτη αρθογράφου του οποίου άρθρο ή άρθρα παραβιάζουν τους όρους χρήσης του touristikiekpaideysi.gr.

7. Τα δημοσιευμένα άρθρα θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του περιεχόμενου του  touristikiekpaideysi.gr και οι συνεργάτες αρθρογράφοι δεν μπορούν να  τα διαγράψουν αν πρώτα δεν ενημερώσουν τον διαχειριστή του touristikiekpaideysi.gr .

8. Τα δημοσιευμένα άρθρα θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του περιεχόμενου του  touristikiekpaideysi.gr και δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση εκτός αν έρχονται σε σύγκρουση με τους "Όρους Χρήσης".

9. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να  διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση το βιογραφικό συνεργάτη αρθρογράφου που μένει αδρανής για τουλάχιστον έξι μήνες.

10. Αδρανείς συνεργάτες αρθρογράφοι θεωρούνται αυτοί που δεν έχουν δημοσιεύσει οποιοδήποτε άρθρο για τουλάχιστον έξι μήνες.

11. Οι συνεργάτες- αρθρογράφοι εργάζονται εθελοντικά και σε καμία περίπτωση δεν αμείβονται με οποιαδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

12. Οι ενεργοί συνεργάτες- αρθρογράφοι αμείβονται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ανάρτηση του βιογραφικού τους σε ειδική ενότητα του touristikiekpaideysi.gr.
  • Αναγνώριση του ονόματος τους στις σελίδες του touristikiekpaideysi.gr όταν εμφανίζεται το άρθρο τους.
  • Δυνατότητα απόκτησης προσωπικου e- mail με την κατάληξη @touristikiekpaideysi.gr.
Όροι σχετικά με τις διαφημίσεις:

1. Το touristikiekpaideysi.gr, μέσω διαφημιστών παρέχει διαφημιστικό υλικό.

2. Οι διαφημιστές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία απο τους χρήστες(δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη) σχετικά με την επίσκεψη τους  στο touristikiekpaideysi.gr αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να προσφέρουν διαφημιστικό υλικό για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντος τους.

εδώ αν θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική αλλά και για τις επιλογές που έχουν ώστε αυτά τα στοιχεία να μη χρησιμοποιούνται από τους προαναφερθέντες διαφημιστές.

Όροι σχετικά με το μηχανισμό υποβολής σχολίων

1. Όλοι οι χρήστες του touristikiekpaideysi.gr έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν το δικό τους σχόλιο μέσω του μηχανισμού υποβολής σχολίων.

2.Το  touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση σχόλια που προσβάλουν ή συκοφαντούν την προσωπικότητα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, οργανισμού κ.λ.π.

3. Το  tοuristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση σχόλια που ερχονται με οποιοδηποτε τροπο σε συγκρουση με του όρους χρήσης του touristikiekpaideysi.gr.

4. Οι χρήστες του touristikiekpaideysi.gr φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτούν στο touristikiekpaideysi.gr  μέσω του μηχανισμού υποβολής σχολίων.

5.  Το touristikiekpaideysi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτώνται από τους χρήστες μέσω του μηχανισμού υποβολής σχολίων.

Όροι σχετικά με το μηχανισμό video κατά παραγγελία:

Α) Όροι σχετικά με την προβολή video.

1. Το touristikiekpaideysi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των βίντεο που υποβάλλονται από τους χρήστες μέσω του μηχανισμού υποβολής βίντεο και προβάλλονται μέσω του μηχανισμού προβολής βίντεο.

2. Το  touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση βίντεο που προσβάλουν ή συκοφαντούν την προσωπικότητα οπ οιουδήποτε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, οργανισμού κ.λ.π.

3. Το  touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει χωρίς προειδοποίηση βίντεο που προβάλουν γυμνό ή πορνογραφικό υλικό, προβάλουν την βία, τον ρατσισμό, την χρήση ναρκωτικών ουσιών και γενικά έρχονται σε αντίθεση με τους  όρους χρήσης του touristikiekpaideysi.gr.

Β) Όροι σχετικά με την υποβολή βίντεο.

1.To touristikiekpaideysi.gr επιτρέπει την υποβολή βίντεο στους χρήστες  και τη φιλοξενία, τη διανομή, ή/και την έκδοση τέτοιων υποβολών βίντεο χρηστών μέσω του μηχανισμού υποβολής βίντεο και του μηχανισμού video κατά παραγγελία. Καταλαβαίνετε ότι εάν τέτοιες υποβολές χρηστών δημοσιεύονται ή όχι, το touristikiekpaideysi.gr δεν εγγυάται οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα όσον αφορά οποιεσδήποτε υποβολές βίντεο.

2.Οι χρήστες του touristikiekpaideysi.gr είναι αρμόδιοι και φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις προσωπικές τους υποβολές βίντεο μέσω του μηχανισμού υποβολής βίντεο και δέχονται όλες τις συνέπειες της αποστολής ή της έκδοσης τους.

3. Σχετικά με την υποβολή βίντεο χρηστών, βεβαιώνετε, αντιπροσωπεύουν, ή/και ένταλμα που: ( i ) είστε κύριος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, τα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις, και τις άδειες να χρησιμοποιήσετε και να επιτρέψετε στο touristikiekpaideysi.gr να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα, το εμπορικό μυστικό, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιόκτητα δικαιώματα σε όλες τις υποβολές βίντεο χρηστών για να επιτρέψετε το συνυπολογισμό και τη χρήση των υποβολών βίντεο χρηστών με τον τρόπο που προβλέπεται από τον ιστοχώρο και αυτούς τους Όρους της Υπηρεσίας και ( ii ) έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την ελευθερία, ή/και την άδεια κάθε ευπροσδιόριστου μεμονωμένου προσώπου στην υποβολή βίντεο χρηστών για να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου ευπροσδιόριστου μεμονωμένου προσώπου για να επιτρέψετε το συνυπολογισμό και τη χρήση των υποβολών βίντεο χρηστών με τον τρόπο που προβλέπεται από τον ιστοχωρο και αυτους τους όρους χρήσης. Για τη σαφήνεια, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας στις υποβολές χρηστών σας. Εντούτοις, με την υποβολή των υποβολών χρηστών στο touristikiekpaideysi.gr , χορηγείτε με το παρόν έγγραφο στο touristikiekpaideysi.gr μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη δικαιωμάτων και μεταβιβάσιμη άδεια για να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να διανέμει, να προετοιμάσει τις παράγωγες εργασίες, να επιδείξει, και να εκτελέσει τις υποβολές χρηστών σχετικά με τον ιστοχώρο touristikiekpaideysi.gr και (και της ακόλουθης) επιχείρησης του touristikiekpaideysi.gr , που περιλαμβάνουν χωρίς τον περιορισμό για την προώθηση και την ανακατανομή του μέρους ή όλης της παράγωγου εργασίας του ιστοχώρου touristikiekpaideysi.gr(και επ' αυτού) σε οποιαδήποτε είδη μέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων. Επίσης με το παρόν έγγραφο χορηγείτε σε κάθε χρήστη του ιστοχώρου touristikiekpaideysi.gr μια μη αποκλειστική άδεια για να έχει πρόσβαση στις υποβολές χρηστών σας μέσω του ιστοχώρου, και να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να διανείμει, να προετοιμάσει τις παράγωγες εργασίες, να επιδείξει και να εκτελέσει τέτοιες υποβολές χρηστών όπως επιτρεπόμενες μέσω της λειτουργίας του ιστοχώρου και υπό αυτούς τους Όρους της Υπηρεσίας. Η προηγούμενη άδεια που χορηγείται από σας τερματίζεται μόλις αφαιρέσετε ή διαγράψετε μια υποβολή  από τον ιστοχώρο touristikiekpaideysi.gr.

4. Σχετικά με τις υποβολές βίντεο χρηστών,συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν : ( i ) θα υποβάλλεται βίντεο που είναι, προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα ή ειδάλλως υπαγόμενος στα ιδιόκτητα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μυστικότητας και δημοσιότητας, εκτός αν είστε ο ιδιοκτήτης τέτοιων δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια από το νόμιμο ιδιοκτήτη τους να προωθήσετε το υλικό και να χορηγήσετε στο touristikiekpaideysi.gr όλα τα δικαιώματα αδειών που χορηγούνται εν τω παρόντι ( ii ) θα δημοσιεύσετε βίντεο που περιέχουν αναλήθειες ή διαστρεβλώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το touristikiekpaideysi.gr ή οποιονδήποτε τρίτο ( iii ) θα υποβάλετε βίντεο που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικο, πορνογραφικό, εριστικο, γεννά το μίσος,ρατσιστικό ή εθνικά επίθετικό, ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούταν ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει την αστική ευθύνη, να παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο, ή είναι ακατάλληλο κατά οιονδήποτε τρόπο (iv) θα ταχυδρομήσετε τις διαφημίσεις ή τις παρακλήσεις του touristikiekpaideysi.gr ( v ) θα ταυτοποιήσετε ένα άλλο πρόσωπο. Το touristikiekpaideysi.gr δεν επικυρώνει οποιαδήποτε υποβολή βίντεο χρηστών ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση, ή συμβουλές που εκφράζονται εκεί μέσα, και το touristikiekpaideysi.gr αποκηρύσσει ρητώς οποιεσδήποτε ευθύνες καθώς και την ολική ευθύνη σχετικά με τις υποβολές βίντεο χρηστών.

5. Το touristikiekpaideysi.gr δεν επιτρέπει τις δραστηριότητες που παραβαίνουν τα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστοχώρο του, και το touristikiekpaideysi.gr θα αφαιρέσει όλες τις υποβολές βίντεο χρηστών εάν δηλώνεται κατάλληλα ότι αυτό το περιεχόμενο ή υποβολή χρηστών παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεθούν οι υποβολές βίντεο χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

6. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμό χρήστη ο οποίος κατά επανάληψη παραβίασε τους όρους σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής βίντεο ή τον μηχανισμό video κατά παραγγελία.

Όροι σχετικά με το φόρουμ:

1. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του touristikiekpaideysi.gr μέσω του μηχανισμού δημιουργίας λογαριασμών έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες συζητήσεις που διεξάγονται στο φόρουμ του touristikiekpaideysi.gr.

2. Το  tοuristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει ή κλειδώσει χωρίς προειδοποίηση ολόκληρη ή μέρος δημόσιας συζήτησης στο φόρουμ του touristikiekpaideysi.gr που έρχεται με οποιοδήποτε τρόπο σε σύγκρουση με τους όρους χρήσης του touristikiekpaideysi.gr.

3. Το  tοuristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και αποσύρει ή κλειδώσει χωρίς προειδοποίηση ολόκληρη ή μέρος δημόσιας συζήτησης στο φόρουμ του touristikiekpaideysi.gr που προσβάλουν ή εξυβρίζουν ή συκοφαντούν την προσωπικότητα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, οργανισμού κ.λ.π.

 

4. Οι χρήστες του touristikiekpaideysi.gr φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των απόψεων που εκφράζουν στις δημόσιες συζητήσεις του φόρουμ του touristikiekpaideysi.gr .

5.  Το touristikiekpaideysi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των απόψεων που εκφράζονται από τους χρήστες στις δημόσιες συζητήσεις του φόρουμ του touristikiekpaideysi.gr .

6. Το touristikiekpaideysi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμό χρήστη ο οποίος κατά επανάληψη παραβίασε τους όρους σχετικά με το φόρουμ του touristikiekpaideysi.gr .

Αποδοχή Όρων

 

1. Η πλοήγηση στο touristikiekpaideysi.gr και στις υπηρεσίες του προϋποθέτει ότι οι χρήστες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Σε οποιοδήποτε σημείο του site ζητείται η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων και εφόσον αυτή γίνεται, τότε η ηλεκτρονική αποδοχή έχει τη θέση της υπογραφής του χρήστη.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2011 20:49)